LPP Tryck, arbete, energi och effekt

LPP Tryck, arbete, energi och effekt
Om du varit ute och gått i djup snö någon gång vet du hur jobbigt det kan vara. Hela
tiden sjunker man ju ner. Om du däremot sätter på dig ett par skidor går det mycket
bättre. Varför håller snön att skida över, men inte att gå på?
Energi vad är det? Jo, när någonting händer i världen, är det energi som omvandlas
till en annan sorts energi.
Att utföra ett arbete i fysikens värld innebär inte att du går till jobbet utan att du
använder en kraft för att flytta på en sak och därmed överför energi. Hur kommer det
sig då att du utför ett arbete om du drar en väska efter dig men inte om du bär den?
För E krävs:
Arbete








Veta vad som menas med en kraft
Förstå skillnaden mellan massa och tyngd
Veta vad som menas med tyngdpunkt
veta vad som menas med arbete i fysikalisk mening
kunna utföra enklare beräkningar av arbete enligt formeln:
kunna mekanikens gyllene regel
veta vad som menas med ett lutande plan samt kunna utföra enklare beräkningar med lutande
plan
känna till enheten för arbete
Hävstänger



känna till hur vi kan spara kraft med hjälp av en hävstång
kunna ge exempel på hävstänger i vardagen
Kunna hävstångsprincipen:
Energi




kort kunna förklara vad energi är
kunna ge exempel på olika energiformer
veta vad som menas med mekanisk energi
känna till energiprincipen
Effekt


veta vad som menas med effekt
känna till enheten för effekt
Tryck





veta vad som menas med tryck
veta vad som påverkar trycket i fasta material, gaser och vätskor
kunna utföra enklare beräkningar av tryck, d.v.s. kunna använda dig av formeln:
känna till enheterna för tryck
kunna förklara hur det kommer sig att trycket kan öka/minska beroende på vart vi befinner oss
(luft och vatten)




veta vad som menas med kommunicerande kärl samt kunna ge exempel
kunna förklara hur det kommer sig att ett föremål kan flyta på vattnet
veta vad som menas med densitet
veta vad som menas med övertryck respektive undertryck
För högre mål:
Tryck









kunna utföra svårare beräkningar med tryck
kunna enhetsomvandla
kunna förklara hur kommunicerande kärl fungerar, t.ex. en bilbroms eller ett vattentorn
kunna utföra beräkningar med hjälp av Arkimedes princip
kunna förklara hur ett flygplan kan flyga
kunna förklara varför lufttrycket minskar ju högre upp i
atmosfären du kommer
kunna förklara varför en dykare utsätts för ett högre tryck ju
längre ner i sjön/havet han dyker och varför han utsätts för ett
högre tryck om han dyker i havet än om han dyker i en sjö
kunna förklara hur trycket i en gas kan öka om temperaturen ökar
kunna förklara hur vi kan skapa undertryck respektive övertryck i
en behållare
Arbete


kunna utföra svårare beräkningar med lutande plan
kunna använda dig av formeln
i andra formler, t.ex. för att räkna ut effekt
Hävstänger
 kunna utföra beräkningar med hjälp av hävstångsprincipen
Energi



kunna ge exempel på när en energiform kan omvandlas till en annan
kunna förklara hur arbete och energi hänger ihop
veta vad som menas med verkningsgrad
Effekt
 kunna utföra beräkningar med hjälp av formeln:
Centralt innehåll i kursplanen för Fysik:
 Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att
lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar
för miljön.
 Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara
möjligheter och begränsningar i framtiden
 Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och
fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser
kan förklara materiens spridning i naturen.
 Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block
och taljor.
 Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av
och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle
och människors levnadsvillkor.
 Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta
storheter till exempel fart, tryck och effekt.
Sidhänvisningar
Spektrum Fysik (upplaga 2)
Arbete inkl. krafter (kap. 5) s. 74-79 samt s. 90-94
Tryck (kap 7) s.111-123
Energi och effekt (kap. 5 + 11) s. 95 (kap. 5) samt s.235-238 (kap. 11)
Energiomvandlingar och energikällor (kap 14) s. 245-250