Planeringsförslag till Fysik 1

advertisement
Planeringsförslag till Fysik 1
Planeringsförslaget utgår från att 150 timmar står till
förfogande för kursen Fysik 1.
KAPITELTIMMAR
1Fysik
2 Krafter i vardagen
3 Densitet och tryck
4Rörelse
5 Energi och arbete
6 Laddningar och fält
7 Elektrisk energi, spänning och ström
8 Elektriska kretsar
9Värme
10 Energi, miljö och klimat
11 Kraft och rörelse
12 Relativitet
13 Materia och naturens krafter
14 Strålning från atomer och rymden
15 Kärnenergi
16 Strålning på gott och ont
6
10
8
10
10
10
8
10
10
10
16
8
8
10
6
10
Download