Översiktlig PLANERING vt 2016 Ämne: No (fy, ke, bi, tk) Årskurs: 7

Översiktlig PLANERING vt 2016
Ämne: No (fy, ke, bi, tk)
Årskurs:
VECKA Område
Innehåll
2
Fysik
3
Se ovan
Materia, densitet och
värme
Se ovan
4
Se ovan
Se ovan
5
Repetition
prov
6
Grundläggande kemi
Kemi i naturen
Digilär
7
Se ovan
Se ovan
Se ovan
8
Se ovan
Se ovan
Se ovan
9
Sportlov
10
Grundläggande kemi
Kemi i naturen
digilär
11
Se ovan
Se ovan
Se ovan
12
13
Se ovan
Påsklov
Repetition/prov
14
Teknik/fysik
15
Teknik/fysik
16
Teknik/fysik
17
Teknik/fysik
18
Teknik/fysik
Prov/inlämningsuppgfit
19
No repetition av år 7
Blandande
övningar/projekt
20
Se ovan
21
Se ovan
7
Uppgifter
(extrauppgifter
kommer att ges)
Kap 2,3 i fysikdirekt
Se ovan
Se ovan
Konstruktion