LPP - Fysik, Kemi - Meteorologi

advertisement
SDF Hyllie
Lindeborgsskolan
Lokal pedagogisk planering
Ämne: Fysik, Kemi
Årskurs: 4
Arbetsområde: Ämnens egenskaper
Tid: v. 3-7
Syfte:
Undervisningen i ämnet Fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska
sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och
sammahang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.
Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att:

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
fysikaliska samband i naturen och samhället.
(Utdrag ur LGR11, kursplan i fysik kap 3.10)
Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utveckla kunskaper om kemiska
sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och
materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.
Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att:
 använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska
samband i samhället, naturen och inuti människan.
(Utdrag ur Lgr11, kursplan i kemi kap. 3.11)
Centralt innehåll:
Fysiken i naturen och samhället
 Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder
kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
Fysiken och världsbilden
 Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag,
natt, månader, år och årstider kan förklaras.
Kemin i naturen
 Vattnets egenskaper och kretslopp.
 Luftens egenskaper och sammansättning.
SDF Hyllie
Lindeborgsskolan
Konkretisering av målen utifrån det centrala innehållet i LGR 11:
Du ska:




Kunna beskriva och ge exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra
och föra enkla resonemang om hur dag, natt, månader och årstider uppkommer.
Kunna beskriva och ge exempel på några enkla väderfenomen och deras orsaker.
Ha förståelse för hur väder kan observeras med mätningar över tid.
Förstå hur vattnets kretslopp fungerar och kunna beskriva det genom att rita en bild
som förklarar det.
Arbetsformer:
Du ska nå målen genom att:
 ha lärarledda diskussioner i par, grupp och helklass.
 träna dig på de olika faktakunskaperna genom att diskutera, rita och beskriva.
 vi tillsammans ser på film med efterföljande gruppdiskussioner.
Bedömning:
Vi kommer fortlöpande under arbetes gång att bedöma din förmåga att:
 delta i diskussioner
 arbeta parvis eller i grupp
 förstå nya begrepp
 ta till dig fakta från filmer, och textunderlag
 aktivt delta på lektionerna
Viktiga begrepp:
Meteorologi, atmosfär, årstider, jordyta, dygn, temperatur, termometer, grader, celsius,
växthuseffekt, koldioxid, vind, blåst, luftströmmar, nederbörd, moln, regn, kondens,
vattnets kretslopp, snö, molndroppar, iskristaller, snöstjärnor, dimma, hagel, regnbåge,
blixt, åska, väderstation, väderobservatör, SMHI, väderprognos, lågtryck, högtryck,
varmfront, kallfront, växlande molnighet, regnområde, regnskurar, mulet, snöfall,
åskskurar, stormvarning
För ytterligare information se LGR 11, http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
Download
Random flashcards
Create flashcards