Jag erhöll en Fil.Kand. i matematik och fysik från Göteborgs

advertisement
Jag erhöll en Fil.Kand. i matematik och fysik från Göteborgs Universitet 1973 och
ämneslärarexamen från lärarhögskolan i Stockholm 1974. 1975-1995 var jag adjunkt i
matematik och fysik, först på högstadiet och sedan på gymnasiet. Jag disputerade år 1993 på
en avhandling om tolkningsproblemen i kvantmekaniken, Understanding Quantum
Mechanics. A realist interpretation without hidden variabels. Därefter var jag
universitetslektor i teoretisk filosofi på halvtid vid Stockholms Universitet. Åren 1995-2001
var jag universitetslektor vid Linköpings Universitet och fr.o.m 2002 här i Uppsala. 2008 blev
jag befordrad till professor. Dessutom har jag givit kurser och seminarier i vetenskapsteori
även på andra lärosäten, framför allt Karolinska Institutet.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards