Svenska Tandsköterskeförbundet Ortodontisektionen

Svenska Tandsköterskeförbundet Ortodontisektionen
Inbjuder till
Årsmöte och Yrkeskonferens 2015
För ortodontitandsköterskor och ortodontiassistenter
Tid:
Torsdag den 21 maj 2015 kl. 08.45-17.00
Fredag den 22 maj 2015 kl. 08.30-16.00
Plats:
Clarion Hotel & Kongress Malmö Live
Kursgivare:
Ortodontisektionen i STF
Professor Charlotte Erlanson -Albertsson
Dr. Simon Littlewood
Dr. John Scholey
Ortodontist Birgitta Obrant
Pedodontist Danijela Toft
Kock & programledare, Tina Nordström
Från Malmö Högskola
Professor Lars Bondemark
Universitetslektor, övertandl. Sofia Petrèn
Universitetslektor, övertandl. Liselott Björnsson
Universitetslektor, övertandl. Cecilia Abrahamsson
Universitetslektor, övertandl. Mikael Sonesson
Stor Dentalutställning
Kursinnehåll:







Pris:
Vi kommer att bjuda på många intressanta ämnen såsom
Årsmöte
Sockrets roll för hälsan
Retentioner
Öppna bett: Operation eller TAD`s
Malmö Högskola: Forskning om nutid och framtid inom ortodonti
Samarbetet mellan Ortodonti och Pedodonti
Tinas kärlek till mat ”Jättegott”
Medlem: 4000:- exkl. moms
Icke medlem: 4700:- exkl. moms
Vidare information kommer
Inbjudan med fullständigt program kommer till alla medlemmar och för oss kända
ortodontikliniker i januari. Håll utkik på www.svetf.se /Ortodontisektionen