Humanistiska fakulteten MEDDELANDE

advertisement
Humanistiska fakulteten
Fakultetssekreterare C Flodin
MEDDELANDE
2009-12-09
A 2 2555/09
LEDAMÖTER VALDA AV HUMANISTISKA FAKULTETEN I HUMANISTISKA
FAKULTETSNÄMNDEN MANDATPERIODEN DEN 1 FEBRUARI 2007 – 31 DECEMBER 2009
Ledamöter
Margareta Hallberg
professor i vetenskapsteori, dekanus, utsedd av rektor
Martin Hellström
universitetslektor i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning, prodekanus, utsedd av rektor
Yvonne Leffler
professor i litteraturvetenskap
Håkan Karlsson
universitetslektor i arkeologi
Lena Martinson
universitetslektor i genusvetenskap
Marcus Nordlund
universitetslektor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning
Ola Sigurdson
professor i religionsvetenskap med särskild inriktning på tros- och livsåskådningsvetenskap
Filip Radovic
universitetslektor i filosofi med didaktisk inriktning
Lars Borin
professor i språkvetenskaplig databehandling
Maria Sjöberg
professor i historia
Gunhild Vidén
professor i latin
I tjänsten
Christer Flodin
Download