Inbjudan till föreläsningsserie om arbetslivsinriktad rehabilitering för

Inbjudan till föreläsningsserie
om arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med
psykisk funktionsnedsättning,
KUR-projektet 2012
Välkommen till Kungsporten, Huskvarnavägen 25 i Huskvarna kl 08.30-16.00, för att under tre dagar med hjälp
av moderator Gabriella Ahlström inspireras kring följande;
11 sep
Bemötande kopplat till arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk sjukdom
eller funktionsnedsättning.
Catrin Fryklund från RSMH har i många år arbetat med bemötande utbildningar.
Inga manualer eller checklistor kommer att levereras. Istället används värderingar som speglar
bemötande samt att bemötande måste vara genuint. Catrin använder lokala exempel på
samverkansformer, projekt och verksamheter.
Attitydambassadör Anneli Jäderholm reser flitigt i Sverige och berättar inspirerande om sina
egna erfarenheter av att ha en psykosdiagnos.
3 okt
Hur finner, får och behåller en person med psykisk funktionsnedsättning arbete eller studier?
Mikael Sandlund beskriver begreppet psykisk funktionsnedsättning samt ger exempel från
rehabilitering till arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning. Mikael är psykiatriker
och universitetslektor vid Umeå Universitet. Han är även verksam vid Socialpsykiatriskt
kunskapscentrum Västerbotten (www.socialpsykiatri.se).
Kunskapsresan
Attitydambassadör Linda Weichselbraun från Hjärnkoll (www.hjarnkoll.se) har erfarenhet av
att leva nära flera olika personer som drabbats av psykisk sjukdom, och berättar på ett levande
sätt om sina upplevelser. Linda sätter ljuset på behovet av stöd, kunskap och hopp, men också
på hur anhörig och närstående kan spela en viktig roll för återhämtning och rehabilitering.
25 okt
Att leva innanför, men hamna utanför – en föreläsning om individer med
utvecklingsrelaterade diagnoser.
Eve Mandre, universitetslektor Certec Lunds Universitet, berättar om sitt arbete kring personer
med neuropsykiatriska funktionshinder.
Dagen inleds med dialog kring vad vi lärt oss och hur vi kan förbättra samverkan runt den
enskilde.
Inbjudna är;
Personal på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, kommun och landsting som i sitt arbete möter
personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning.
Föreläsningsserien är kostnadsfri. Anmälan är bindande och gäller alla tre dagar.
Anmälan sker genom respektive chef/organisation.
OBS: Behov av specialkost meddelas [email protected] senast 120820
KUR-projektet är ett uppdrag som Försäkringskassan har fått från regeringen att i samarbete med kommun, Landsting och
Arbetsförmedling stimulera till en kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk diagnos eller
funktionsnedsättning.
Denna kunskapssatsning i Jönköping, Habo och Mullsjö anordnas med stöd av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.
Syftet är att stärka samverkan och skapa samsyn kring bemötande av personer med psykisk sjukdom eller
funktionsnedsättning.