Arbetsmiljö och psykisk hälsa – Take action!

Arbetsmiljö och psykisk hälsa
– Take action!
Dunkers kulturhus
11 oktober 13:00-16:30
Syftet med denna halvdag är att via kunskap, erfarenheter och möten mellan
människor, ge ökad förståelse för kopplingarna mellan arbetsmiljö och psykisk
ohälsa och på så sätt främja psykisk hälsa i arbetslivet.
Arbetsmiljö och psykisk hälsa – Take aktion!
Föreläsning som förmedlar grundläggande kunskaper om psykisk ohälsa och
arbetsmiljö som hämmar respektive främjar psykisk hälsa och kopplingarna
däremellan.
Sveriges vanligaste psykfall
Malin Jensen, attitydambassadör från Hjärnkoll och arbetsmiljökonsult på
HumanInsikt berättar om sin erfarenhet av psykisk ohälsa i arbetslivet.
Arbete som friskfaktor
Helsingborgs stad driver tillsammans med en rad frivilligorganisationer utvecklingsprojekt där kompetensen hos personer med erfarenhet av psykisk ohälsa,
missbruk och/eller annat långvarigt utanförskap tas tillvara för arvoderade
specialuppdrag. Vi får lyssna till brukares egna erfarenheter från projekten.
Levande uppslagsverk
Efter föreläsningarna kickar vi igång det levande uppslagsverket som inspirerar
och berättar HUR man gör. Deltagarna kan mingla bland alla våra experter och
söka upp den station där just deras fråga hör hemma.
Eftermiddagen är gratis, men antalet platser begränsade. Anmälan skickar du till
[email protected] eller via telefon: 076-804 26 25.
Läs mer på öppnasoc.se/skaneveckan