Några bilder från frukostmötet 140822 ”Våga prata om psykisk

Några bilder från frukostmötet 140822 ”Våga prata om psykisk ohälsa”
Attitydambassadör Pernilla Nilsson, (H)järnkoll, berättade om sina erfarenheter. Hon (och övriga
medverkande) avtackades av Yvonne Londos med diplom om en gåva till UNICEF.
KG Eriksson, VD på Ecris, delar med sig av sina erfarenheter som arbetsgivare
I samtalet om psykisk ohälsa ur vårdgivarpolitikers perspektiv deltog landstingspolitikern Marcus
Eskdahl (S), landstingsrådet Mia Frisk (KD) och samtalsledare Peter Hedfors, Samordningsförbundet.
Omkring 40 politiker, chefer och andra intresserade deltog i frukostmötet.
(Foton: Anette Nero)