Samma Koll - Samordningsförbundet Centrala Östergötland

advertisement
Samma Koll
Rapport nr 1
Välkomna till projekt Samma Kolls första rapportbrev!
Samma Koll är ett samverkansprojekt med mål att genom samverkan jobba förebyggande med barn
och unga som löper risk för framtida utanförskap. Projektet genomförs i Kinda och Åtvidabergs
kommuner i samverkan med skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och
ungdomshabiliteringen. Projektet finansieras av Samordningsförbundet Centrala Östergötland och
kommer att pågå till och med 2019.
”Samma Koll vill redan från tio års ålder identifiera de barn och ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap som
vuxna. Syftet är att skapa rutiner för att tidigt identifiera denna risk. Med fokus på barnet, men med stöd i och stöd till
familjen. Insatsen skapar arbetsmetoder för ett förebyggande arbete utifrån barnets hela situation i hem, skola och sociala
nätverk. Samma Koll strävar efter att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolan vilket leder till bättre
förutsättningar för framtiden. Insatsen genomförs som en samverkan mellan kommunernas socialtjänster, Region
Östergötland och grundskolorna i Åtvidaberg och Kinda. Genom tydliga samverkansformer går det åt mindre energi till att
reda ut vem som ska göra vad och mer fokus läggs på individen och att insatsen blir rätt.”
Tanken är att genom den här typen av rapport i all enkelhet kunna uppdatera intresserade av vad som
händer i projektet och planeras att skickas ut ungefär 6 gånger per år. Du som får det här brevet har på
något sätt varit i kontakt med projektet under planering eller kommer att ha det framöver utifrån ditt
nuvarande uppdrag. Skulle det vara så att du inte vill ha informationen framöver får du höra av dig.
Vet du någon ytterligare som behöver nås av informationen är du också välkommen att höra av dig.
Under hösten har rekryteringen av personal till projektet upptagit en del tid. Vi säjer nu varmt
välkomna till socionomerna Jeanette Eriksson och Ida Sundén, arbetsterapeuten Matilda Bönner och
psykologen Stina Danielsson. De kommer att vara på plats i projektet från januari/februari. Vi har
annons ute nu för att rekrytera ytterligare en arbetsterapeut. Annonsen ligger ute på Åtvidabergs
kommuns hemsida. Sprid den gärna.
Intresset för projektet är stort även utanför kommunerna. Samma Koll har under hösten tagit emot
studiebesök från Skellefteå och Borlänge tillsammans med Samordningsförbundet. Tidskriften
Arbetsterapeuten har skrivit en lång fin artikel om projektet.
Ytterligare information om projektet hittar ni på Samordningsförbundets hemsida
www.samordning.org under fliken insatser. Du kan även hålla er uppdaterade via Facebooksidan
Samma Koll.
God Jul och Gott Nytt År!
Åsa Strömberg, projektledare
070-381 21 73 eller [email protected]
Samma Koll, i samarbete med
Samma Koll | Tel: 070-381 21 73, 0120-831 43 | www.samordning.org
Download