Arbetsterapeutens målsättning är att utifrån barnets förmåga och

advertisement
Arbetsterapeutens målsättning är att utifrån barnets förmåga och behov
föreslå åtgärder som ger barnet möjlighet att ta tillvara och utveckla sina
resurser och fungera tillfredsställande i sin vardagliga miljö.
Arbetsterapeuten gör funktionsbedömningar inom området personlig vård,
som omfattar hygien, av- och påklädning, intagande av mat och dryck,
kommunikation samt förflyttning. Analys och bedömning av handfunktion
genom olika aktiviteter.
Arbetsterapeuten gör analys och bedömning av hjälpmedelsbehov, provar ut
och ordinerar lämpliga hjälpmedel samt anpassningar av tekniska hjälpmedel.
Arbetsterapeuten ger också förslag på anpassning av bostad i samarbete med
föräldrar och skriver intyg till kommunen.
Download