Psykiska olikheter – lika rättigheter

advertisement
Psykiska olikheter –
lika rättigheter
(H)järnkoll – föredrag om psykisk ohälsa i
Folkets Hus tisdag 28 maj kl. 14.00-15.00
Den 28 maj kommer Joanna Halvarsson, som är en av
Hjärnkolls ambassadörer, att besöka oss i Filipstad. Hon
föreläser om sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa.
Hjärnkoll är en nationell kampanj med målsättningen att
minska negativa attityder, öka kunskapen om och arbeta
för en öppenhet kring psykisk ohälsa. Alla ska ha samma
rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.
Det är en öppen föreläsning och den är gratis.
Välkomna!
Arrangeras i samarbete mellan Nätverk Psykiatri Värmland,
Landstinget i Värmland och Filipstads kommun.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards