och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2014

advertisement
2014-12-03
Öppna jämförelser av Hälso- och sjukvårdens kvalitet
och effektivitet 2014
Område: Psykiatri
Indikator: 251. Antipsykotiska läkemedel vid schizofreni
Kontaktperson: Britt Lindberg [email protected]
Hur ligger vårt landsting till och varför:
Värmland ligger på 88,0 procent jämfört med riket på 84,6 procent. Värmland ligger 4 procent över rikssnitt.
Kommentera eventuella könsskillnader:
Män i Värmland ligger på 87,3 procent, riket 84,2 procent. Kvinnor i Värmland 88,4 procent, riket 85 procent.
Vilka förbättringsåtgärder pågår:
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards