Förslag på verksamhetsplan RFSU Värmland 2014

advertisement
Förslag på verksamhetsplan RFSU Värmland 2014
Det här är styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2014, baserat på de bidrag vi har sökt
från förbundet och andra instanser. Variationer kan förekomma beroende av engagemang och
de faktiska bidragen vi får.
Våra fokusområden föreslås bli fortsatt medlemsvärvning, en storsatsning på Värmland Pride
och barnvagnsmarschen samt att få våra medlemmar att bli aktiva i föreningens arbete.
Förslagsvis får det sexualpolitiska påverkansarbetet stå tillbaka en aning till förmån för
synlighet och strävan mot att bli en större och starkare lokalförening med bätte påverkanskraft
nästkommande år. Den politiska påverkan vi gör genom Pride och andra utåtriktade aktiviteter
kommer ändå ha en stor betydelse.
Styrelsemöten bör i fortsättningen vara öppna för alla medlemmar samt strukturerade i en
tidsplan. Vi siktar dessutom på ett ökat samarbete med andra organisationer som delar våra
värderingar för att bli en starkare röst i Värmland.
Det utåtriktade arbetet innebär bland annat att fortsätta vara synliga på universitetet när
tillfälle ges, universitetsstudenter är en attraktiv målgrupp för oss och vi bör utnyttja förmånen
att vi har ett universitet i staden. Vi kommer även att fortsätta synas ute i stadens nöjesliv,
bland annat genom musikquiz, vilket har varit väldigt lyckat tidigare, och samarbeten med
eventföretag i Värmland. Genom tidigare genomförda aktiviteter i krogmiljö har vi lärt oss att
det är ett bra sätt att få värmlänningarna intresserade av oss och vad vi gör. Utöver det siktar
vi på att genomföra de årligt återkommande aktiviteter som barnvagnsmarschen, WAD,
klamydiadagen med flera samt tillfällen som dyker upp under året som hjälper oss att värva
medlemmar och synas.
Värmland Pride kommer att vara huvudfokus det här verksamhetsåret eftersom det kräver
mycket tid och engagemang att anordna festivalen. I år är vi de enda arrangörerna av pride
men 2014 års upplaga är en del av mångfaldsveckan i Karlstad. Detta innebär att vi under
veckan innan pride anordnar föreläsningar och annat utåtriktat arbete som genererar
uppmärksamhet och lyfter våra frågor. Värmland Pride går av stapeln den 7:e juni och
kommer innehålla bland annat en parad och underhållning. Förhoppningen är att arbetet
kommer kunna göras i undergrupper med Suzanne Oktav som projektledare och yttersta
ansvarig.
Det kommer även vara öppet för medlemmar att starta egna projekt under verksamhetsåret.
RFSU Värmland
Riksförbundet för sexuell upplysning Värmland
Organisationsnummer
802421-6411
Postadress
C/o Anna Ivarsson
Hagagatan 1
652 20 Karlstad
E-post
[email protected]
Hemsida
www.rfsu.se/varmland
Download