Har vi inte alla ADHD?

advertisement
Har vi inte alla
ADHD?
Du inbjuds till frukostmöte kring olika perspektiv på utredning och
behandling. Var går egentligen gränsen för ADHD?
Föreläsare är:
Peter Jacobsson, leg psykolog, leg psykoterapeut vid VPM i Varberg
Leo Rudolphzon och Camilla Tilljander, attitydambassadörer från
Hjärnkoll talar kring frågan vem som vill vara normal samt om att vara
invandrare i sitt eget land.
Plats:
Tid:
Folkets Hus, Varberg
Torsdag den 17 januari kl.08.00-10.30.
Anmälan görs på Region Hallands hemsida senast den 3 januari 2013.
Ange eventuell specialkost.
Varmt välkomna!
KUR-projektet – om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk
funktionsnedsättning
Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att stimulera gemensam
kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.
Det har resulterat i Kurprojektet – en satsning som syftar till att höja kvaliteten på arbetet med rehabilitering
och förbättra samarbetet mellan myndigheterna. Kunskapssatsningen vänder sig till handläggare på Försäkringskassan och personal på Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, psykiatrin och primärvården som i sitt
arbete möter personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning. Syftet är att skapa en gemensam
kunskapsbas som grundas på evidens och beprövad erfarenhet. Satsningen ska också underlätta
samarbetet organisationerna emellan genom att förtydliga begrepp och ansvarsområden, utveckla metoder
samt skapa samsyn om rehabiliteringens ramar och förutsättningar. Innehållet i satsningen ska i så hög grad
som möjligt vara evidensbaserat eller bygga på bästa tillgängliga kunskap.
Download