ADHD i arbetslivet

advertisement
Utbildningsdagar hösten 2014
ADHD i arbetslivet
- utmaningar och möjligheter
ADHD är ett vanligt tillstånd,
uppskattningsvis fyra procent av
alla vuxna bedöms vara drabbade.
Personer med ADHD finns inom alla
yrkesgrupper. I arbetslivet kan
ADHD visa sig på många olika sätt,
såsom stressreaktioner,
arbetsberoende, utmattning eller
samarbetssvårigheter. Men även
som kreativitet, engagemang.
oräddhet, med mera.
Utbildare är Pernilla Ekström,
socionom med vidareutbildning inom KBT och mindfulness.
Pernillas yrkesbana har rört sig mellan arbete med
människor i utanförskap, arbetsledning och
entreprenörskap, sedan 2007 arbetar hon med
HanteraLivet.
En utbildningsdag som ger dig inspiration,
kunskap och konkreta tips för att förstå, hantera
utmaningar och ta tillvara på de möjligheter som
ADHD i arbetslivet kan ge.
Ur innehållet:
- Grundläggande om ADHD
- Aktuell forskning om ADHD
- Individ, organisation, samhälle
- Hur svårigheterna påverkar arbetslivet och
dess konsekvenser
- Skapa en fungerande arbetssituation
utifrån kunskap om ADHD
- Kommunikation och ledarskap
- Organisation, utformning av tjänster och
arbetsuppgifter
- Anpassning, resurser i samhället
- Konkreta exempel
Utbildningen vänder sig till dig som är
chef/arbetsledare, facklig företrädare, arbetar med
rehabilitering, personalstöd, CSR eller på annat sätt
arbetar med arbetslivsfrågor.
HanteraLivet arbetar med utbildning och vägledning kring
ADHD hos vuxna. Vi vänder oss till verksamheter och
yrkesverksamma, som i sitt arbete behöver kunskap om
ADHD hos vuxna och hur man kan ge stöd.
Vi arbetar för ökad kunskap om ADHD och olika sätt att
fungera, ett inkluderande och hållbart arbetsliv och
samhälle, där våra olikheter ses som tillgångar.
Anmälan via hemsida: www.hanteralivet.se
Anmälan via callcenter: 0771-12 14 00
Boka-tidigt-pris!
Vid bokning innan 1 oktober 2195 kr, exkl.moms,
Ordinarie pris: 2 395 kr, exkl. moms
Obs! Gå fem betala för fyra
Göteborg 13 november, Stockholm 25 november, Malmö 4 december
Läs mer på vår hemsida: www.hanteralivet.se
Kontakta oss gärna:[email protected] 040-601 28 80
Download