Pedagogik för barn med ADHD

advertisement
Pedagogik för barn med ADHD
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Uppmuntran och beröm
Avgränsade och tydliga arbetsuppgifter
Instruktioner i flera steg
Riktade, korta och entydiga uppmaningar
Tät, påtaglig direkt återkoppling
Hjälp att komma igång och avsluta
Extra tid att fullfölja uppgifter
Konkret, handfast styrning
Anpassade läxor och hemuppgifter
2011-02-23
© Agneta Hellström
10
Download