Vecka 4
Ämne
Svenska
SO
Detta jobbar vi med denna vecka.
Vi arbetar med förberedelser
inför de nationella proven. Ni får
prova på hörförståelsen, se hur
frågor till läsförståelsen kan se
ut, se kriterier och bedömningar
av uppsatser m.m.
Jobbar med
uppsats/powerpoint/plansch om
andra världskriget hela veckan!
läxor, prov & redovisningar
Inga läxor denna vecka
men full aktivitet på
lektionerna behövs.
Redovisning
powwerpoint/plansch på
fredag. Uppsatsen lämnas
in fredag eller under
helgen via mail.
NO
Matematik
Grundkursen klar+ diagnos klar
Engelska
Vi fortsätter jobba med ” The
Landlady”
Bild
Teknik
Slöjd
Idrott
Övrigt
Glosor till part 2.