Vecka 3

advertisement
Vecka 3
Ämne
Detta jobbar vi med denna vecka.
läxor, prov & redovisningar
Svenska
SO
Måndag: Föreläsning om slutet på
andra världskrigets stridigheter
och om antisemitism.
Onsdag: Nyheter(Sara och Erik)
samt start på uppsatsskrivande
eller provläsande.
Torsdag: Uppsats/Prov. Vi är i
datasal/biblioteket.
Fredag: Uppsats/Prov. Vi är i
datasal/biblioteket.
Jobbar på att skriva
prov/lämna in uppsats
nästa vecka. Vi kommer
gemensamt överens om
vilken dag.
NO
Matematik
Engelska
Bild
Teknik
Slöjd
Idrott
Övrigt
Vi jobbar med procent. Denna
vecka bör man kommit t.o.m
uppgift 40.
Vi läser ”The Landlady” och gör
uppgifter till den.
Glosor till texten.
Download