[SVENSKA A] den 4 februari 2011
Skrivuppgift – Ungdomar, våld och brott
Antalet brott som begås av unga människor ökar i samhället. Tidskriften
Våldsam vill höra ungdomars syn på samhället, våld och brott och bjuder in
sina läsare att skriva en uppsats.
Du bestämmer dig för att delta. Din uppgift är att skriva en uppsats och berätta
om din syn på ungdomar och våld. Du kan till exempel utgå från frågorna:
Varför tror du att våldet ökar bland unga människor? Vad kan det leda till om
man utför våldshandlingar i ung ålder? Hur ska man hantera unga människor
som begår brott? Blir man mer våldsbenägen om man tittar på mycket våld
(exempelvis på internet)?
Använd de olika artiklarna och även avsnittet av ”Svensk Maffia”. Referera till
minst två stycken olika källor.
Omfånget på din text är ca 700 ord, teckenstorlek 12 p, 1,5 radavstånd, Times
New Roman.
Rubrik: Ungdomar, våld och brott