Protokoll 16 oktober 2012

advertisement
Protokoll från skolrådsmöte på Sörbyskolan 2012-10-16
Närvarande: Alexandra Nyström
Besna Keyrouz
Lisa Klingvall
Maria Rutgård
Kicki Gustafsson
Emelie Karlsson
Inger Isaksson
Mirre Almén
*
1:an
2:an
2:an
3:an
4:an
Elevrådet
Rektor
Fritidspedagog
Nuläge på skolan:
Lugnt bland de äldre barnen på skolan. Livligare och tuffare
bland de yngre. Skolan jobbar mycket med klimatet bland barnen på
olika sätt, pratar ständigt med barnen om det. Vi påminner också
och ”tjatar” om praktiska saker som att ta på sig kläder och skor,
hålla reda på sina saker osv.
Temat för i år är ”Tillsammans” och innehåller olika aktiviteter i
blandade åldersgrupper. Vi har fadderklasser, de äldre eleverna är
goda förebilder. Viktigt att också prata hemma med sina barn om hur
man ska vara mot varandra, att man ska lära sig lyssna på varandra,
hur man är en bra kompis osv.

En ny instegsjobbare har börjat, han heter Shirko och är med i skolan
på förmiddagarna och på fritids på eftermiddagarna varannan vecka.

Mobiltelefoner som tas med till skolan ska inte användas under
skoltid och skolan/fritidshemmet tar inget ansvar för om de kommer
bort eller går sönder.

Vi hade en diskussion om läxor. Olika åsikter finns, några tycker det
är bra med läxor, andra tycker att skolan ska ordna läxhjälp och
någon tycker att det inte ska ges läxor. Vi vill gärna ha fler
synpunkter på läxor från er andra föräldrar till nästa skolråd.

Vi diskuterade fritidshemmens situation och alla tycker det är
alldeles för litet personal. Detta var ingen kritik mot personalen här
utan en fråga att lyfta till politiker. Kom gärna med synpunkter och
konkreta förslag angående bemanningen på fritidshem och lämna det
till nästa möte den 29 nov. så kan skolrådet göra en skrivelse till
politikerna i nämnden.
Örebro kommun Sörbyskolan
Drakenbergsgatan 77
70219 Örebro
Rektor: 019 21 38 25
Kanslist: 019 21 38 28
[email protected]
www.orebro.se/sorbyskolan

Eviga frågan om duschning efter idrotten. Att sätta upp
mellanväggar och duschförhängen kostar mycket och får bekostas av
skolan.

Vår trygghetsenkät ska göras i klasserna under de närmaste
veckorna. Pedagogerna ska arbeta med dem sammanställa dem
under v 44.

Skolfoto: Fina fotografier men dyrt! Vi undersöker ev. andra
alternativ till nästa år.

Mellanmål på fritids: Alla barn blir påminda om att de ska äta
mellanmål, de yngsta påminns extra, särskilt när vi är ute på
eftermiddagarna. Snart kommer vi att äta mellanmål inne i matsalen
alla dagar.

Fråga från en förälder som har barn på Sörby Gårds förskola; den
här terminen har skolan och Sörby Gård olika dagar när vi stänger
kl. 16.00. Varför? Inger undersöker saken.

Nästa möte är den 29 november.

Anteckningar förda av Mirre Almén och Inger Isaksson
Download