Människan Namn: Vi ska arbeta med människan för att: • Utveckla

advertisement
Människan
Namn:______________________________
Vi ska arbeta med människan för att:
•
•
•
•
Utveckla kunskap om människokroppens byggnad och funktion.
Utveckla kunskap om pubertetens inverkan på individen.
Genomföra systematiska undersökningar i biologi.
Använda biologiska begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
biologiska samband i människokroppen.
• Genom att föra enkla resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera
till några samband i människokroppen.
Det vi ska lära oss är: /Följande mål arbetar vi för att uppnå:
• Känna till viktiga organ i den egna kroppen, organens namn, utseende, funktion och
samverkan.
• Få insikt om människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet,
jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
• Få inblick i och kunna diskutera hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn,
kost, motion, sociala relationer och beroende framkallande medel. Några vanliga
sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
• Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
• Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och
skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
• Kunna utföra enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga
rapporter.
• kunna laga mat och arrangera för gemenskap kring måltiden och
förstå dess kulturella och sociala värde.
• kunna samarbeta med andra vid arbete med olika uppgifter,
• kunna producera texter med olika syften
• kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir
begripligt och levande.
• kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de
vanligaste reglerna för stavning .
Så här arbetar vi för att nå målen:
Utför experiment i grupp
Samlingar
Film
Läsa fakta
Söka fakta på internet
Montessorimateriel
Läxor
Redovisning av arbetet
All inhämtad kunskap samt experimenten redovisas i din bok om människan.
Läxor redovisas.
Området avslutas med ett test fredagen v.14.
Download