Lektiontips: Kroppens funktioner 1. Rita en silhuett av en

advertisement
Lektiontips: Kroppens funktioner
1. Rita en silhuett av en människa. Rita in hjärnan, hjärtat, lungorna, sinnesorganen, några
ben samt muskler. Bredvid silhuetten kan man skriva in de fyra sätten att ta hand om den
egna kroppen: vila, hygien, mat och motion. Vad inverkar på vad? Vilka brister signalerar
kroppen själv om ifall man inte ser till att kroppen får tillräckligt av de fyra grundbehoven?
2. Rita en silhuett av en människa, och bredvid den olika djursilhuetter. Tillsammans försöker
klassen hitta den kropp som liknar människokroppen mest respektive den som skiljer sig
mest från människokroppen. Därefter funderar eleverna på något bekant däggdjur, t.ex.
katt, hund, ekorre eller något annat. Tillsammans funderar läraren och eleverna över vilka
funktioner och förutsättningar som är gemensamma och vilka som inte är det. Vad kan
människokroppen göra och vad kan den inte göra? Klassen funderar över vad som skulle
hända om människokroppen t.ex. fick en svans eller om handen skulle ersättas av en tass
eller en vinge.
3. Människan kan ta hand om sin kropp, men hon kan också skada den. För att skada kroppen
räcker det med att försumma ett grundbehov eller att ta hand om grundbehovet på fel sätt.
Vilket grundbehov missköter man oftast? Kan man överdriva tillfredsställandet av något
grundbehov, eller till och med alla fyra? Tillsammans funderar läraren och eleverna på detta
och gör upp en lista över saker som skadar funktionen hos de viktigaste kroppsdelarna.
4. Kroppen kan också skadas eller avvika från det normala. Vilka kroppsdelar kan man ersätta
eller reparera, och vilka kan man klara sig utan? Människan är uppfinningsrik och har
utvecklat många olika sorters hjälpmedel och andra sätt att klara sig med en invalidiserad
kropp. Sinnena kan ersätta varandra, osv.
Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.
Download