Matspjälkningskanalen

advertisement
Matspjälkningskanalen
• Matsmältningskanalen
• Digestionskanalen
• Mag-tarm-kanalen
•
2014
Munhålan
Cavum oris
Matstrupen
Esofagus
Magsäcken
Ventrikeln
Levern
Hepar
• UPPTAG
– Intag av föda
– Näringsämne
– Vatten
– Salter
– Genom
–
Mekanisk
–
Kemisk bearbetning
Vesica fellea
Tolvfingertarmen Duodenum
Tunntarmen
Jejunum ileum
Blindtarm
Cecum
Tjocktarmen
Colon
Ändtarmen
Rectum
Människokroppen Kap 13 sid 380 - 420
Mag-tarmkanalens anatomi
Uppgift
Mag-tarmkanalens vägg uppbyggnad
och dess funktion genom systemet
Matspjälkningsprocesser
Matens gång genom hela systemet
sekretion
absorption
reglering
eliminering
Pancreas hepar vesica fellea
UPPGIFT
Bukspottkörteln Pancreas
Gallblåsan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Människokroppen bild13.1
Människokroppen bild 13.2
1
OCH…..
• Transport
• Cirkulationen
– Cellerna
– Där sker förbränning och återuppbyggnad
• Till eliminering
• Produktion
- Hormoner
- Vit K
- Intrinsic faktor B 12
Mag-tarmkanalens vägg
•
Transport/ processer
genom…
Motorik
– Sönderdelning
– Mekaniskt
• Sekretion tillförsel av enzymer för
nedbrytning
• Spjälkning sönderdelning
• Absorption
• Mukosa
• Submukosa
• Muscularis
• Serosa
Människokroppen bild13.3
2
Bukhålan
Bukhinnan
Ny bild !!
Umbilikalregionen
Epigastriet
Hypogastriet
Hypokondriet
Lumbalregionen
Inguinalregionen
•
•
Människokroppen bild 13.5
3
Blodförsörjning till Mag-Tarm
• När vi äter 25 % av MV
• Truncus coeliacus
• A mesenteria inferior
– superior
Reglering av processerna
• Sinnesceller
• Nervös reglering
• reflexer
• korta och långa
Hormonell reglering
gastrin kolecystokinin sekretin
• V portae
Människokroppen bild 13.11
Matspjälkningskanalens rörelser
•
• Peristaltik
• Segmentering
4
Enteriska nervsystemet –
matspjälkningen
Aptitreglering
• Aptitcentrum i hypothalamus
• Tre teorier
• - hormon -CCK
• - glukos - teorin
• lipostat- teorin
•
http://www.svenskmjolk.se/Mjolk-smor-och-ost/Halsa/Smal-med-mjolk/#.UXPeLaK-2So
•
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=108229&l=sv&newsdep=130
•
http://www.kostdoktorn.se/svt-debatt-eftersnack-om-lchf-nu-pa-natet/comment-page-3
Munhålan
•
•
•
•
•
•
•
Slemhinna
Salivproducerande körtlar
Spottkörtlar
Öronspottkörtlar parotis
Underkäksspottkörtlar
Undertungsspottkörtlar
Saliv 99 % vatten
sid 395
• Mucin amylas Lysozym antikroppar
• vätekarbonat
5
Tungan
• Smaken
SVÄLJNING
•
•
•
•
Salivsekretion…..
Nedbrytning alfaamylas
Tungan lingua
Tänderna
• Svaljet pharynx
• Sväljning………..
» Människokroppen bild 13.15
•
Människokroppen bild 13.19
6
Ventrikeln
Esofagus
 Behållare
 Magsaft
 Bearbetning
• Från svaljet till ventrikeln
• 25 cm
• 4 skikt
Cardia
Fundus
Corpus
Antrum
Pylorus
• Peristaltiska rörelser
• Från mun – magsäck 5 sek
 Människokroppen bild 13.20
MAGSÄCKEN
Magsaftssekretion
• 1 - 3 l/dygn
•
•
•
•
Bildning av
Magsaft
Parietalceller
Huvudceller
Slemproducerande celler
Hormonproducerande körtlar
•
Människokroppen bild 13.24
7
Reglering av magsaftsekretion
• Gastrin
• Acetylkolin
• Histamin
•
Människokroppen bild 13.25
Magsäckens tömning
• Bild
• Basalt magsaft
• Kefala fasen
N vagus
• Gastriska fasen
• Intestinala fasen
8
Pancreas
Pancreas
• Prod Bukspott
• Exokrin del yttre
– Salter enzymer
– Amylas
– Trypsinogen trypsin
– Chymotrypsionogen chymotrypsin
– Peptidas
•
–
Människokroppen bild 13.29/30
Människokroppen bild 13.28
Pancreas
HEPAR
• Endokrin del
• Langerhanska cellöar
• Insulin
9
Hepar
• 1, 5kg
Gallan
• Produktion av
gallsalter
• Funktioner
• Renings- och avgiftningscentral
• Bildning av äggviteämne, urinämne
leverglykogen
Bildar galla
Emulgerar fett
Människokroppen bild 13.27
Människokroppen bild13.32
Tunntarmen
• Jejumun 3 m Ileum 4 m Duodenum
25 cm
•
•
•
•
•
Till tunntarmen kommer
Maginnehåll
Pancreassaft
Galla
Tarmsaft
•
Människokroppen bild 13.10
10
Jejunum
• Tömning
•
Tunntarmen
•
Människokroppen bild 13.33
Tunntarmen
• Glatt muskulatur
• Slemhinna
– cylinderepitel
• Tarmludd
• Villi
• Mikrovilli
• Stor absorptionsyta
• Människokroppen bild 13.34
”tennisplan ”
11
Tunntarmen
• Spjälkning av
• Kolhydrater
Tunntarmen
• Spjälkning av proteiner
• Monosackarider
•
•
Människokroppen bild 13.36
Människokroppen bild 13.35
Fettspjälkning
• Nedbrytning
• Absorption
•
Människokroppen bild 13.37
12
• Absorption av vatten
Tjocktarmen Colon
•
•
•
•
1,5 - 2m lång
Cecum
Appendix
Colon
Ascendens
Transversum
Descendens
Sigmoideum
•
Människokroppen bild 13.38
• Rectum
13
Tjocktarmen Colon
•
•
•
•
•
•
•
•
Reabsorption av
Vatten
Salter
Odigererad föda
Tarmepitel
Bakterier
Gallsalter mm
0.1 – 0.2 l
Ändtarmen Rectum
•
Människokroppen bild 13.40
14
15
Download