Instuderingsfrågor - Nacka Enskilda Gymnasium

advertisement
Människokroppen
Namn:
Naturkunskap B
Klass:
Instuderingsfrågor – ”Organismers behov, byggnad samt vävnader”
s. 128 - 130
1. Ange minst 2 ämnen som är livsviktiga för energiutvinning samt 2 ämnen som behövs för
uppbyggnad hos alla organismer.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Förklara hur en encellig organism skiljer sig gentemot en flercellig.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. När det gäller den inre miljön måste den hållas någorlunda konstant vad gäller t.ex.
temperatur och salthalt. Hur hålls värmen samt saltkoncentrationen konstant i den
mänskliga kroppen?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Ange storleksordningen för organ, vävnader, organsystem & celler. Börja med det lägsta…
_______________________________________________________________________________________
5. Vilka 4 typer av vävnader hittar vi i människokroppen?
_______________________________________________________________________________________
6. Ange var i kroppen du kan finna epitelvävnad samt beskriv dess funktion.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7. Ange vilka former av muskelvävnader människokroppen består av samt var du finner
respektive muskelvävnad.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Människokroppen
Namn:
Naturkunskap B
Klass:
8. Ange var i kroppen du finner s.k. stödjevävnad samt vilket protein det består av?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9.
Ange vilken funktion nervvävnad har i kroppen.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Människokroppen
Namn:
Naturkunskap B
Klass:
Instuderingsfrågor – ”Matspjälkningen ”
s. 130 – 137
1. Sätt ut nedanstående organ på rätt plats i kroppen
a. Spottkörtlar
b. Tjocktarmen
c. Blindtarmsbihang
d. Bukspottkörteln
e. Matstrupe
f. Tunntarm
g. Gallblåsa
h. Ändtarm
i. Lever
j. Gallgång
k. Magsäck
l. Tolvfingertarmen
2. Förklara vad spjälkning av föda innebär.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Vilka spjälkningsprodukter får vi ifrån: proteiner, kolhydrater samt fett?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Vilka 2 sorters spjälkning av födan sker i munhålan samt vilken funktion har enzymet
amylas?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Människokroppen
Namn:
Naturkunskap B
Klass:
5. Hur kommer det sig att födan går ner i matstrupen och inte ner i luftstrupen & lungorna?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Vilken slags muskelvävnad finner du i magsäcken samt hur bearbetas födan där?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7. Vilken funktion har slemmet i magsäcken som utsöndras av epitelcellerna?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Hur uppstår magsår?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9. Var matspjälkningskanalen sker huvuddelen av nedbrytningen?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
10. Var finner vi tolvfingertarmen?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
11. Vilken funktion har bukspottet som utsöndras ifrån bukspottskörteln?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
12. Vad kallas de utskott man finner på tunntarmens insida samt dess funktion?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
13. Nämn 2 funktioner levern har i kroppen.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
14. Vilken funktion har tjocktarmen, i huvudsak?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Download