Frågor människokroppen

advertisement
Frågor människokroppen
Ta hjälp av e-boken avsnitt 6. !
!
!
Var sker cellandningen? Vad behövs? Vad bildas?!
!
Matspjälkningsorganen!
Vad har matspjälkningsorganen för uppgift? !
Nämn två av matspjälkningsorganen.!
Vart i kroppen tas näringen upp från födan? Vart tas vattnet upp?!
Följ matens väg från mun till ändtarm!
!
Andningsorganen!
Vad har lungorna för uppgift?!
Var i lungan sker själva gasutbytet?!
Följ ett andetags väg genom kroppen (börja med en inandning och avsluta med en
utandning).!
!
Utsöndringsorganen!
Vad har levern för uppgift?!
Vad har njurarna för uppgift? !
!
Blodet!
Förklara vad artärer, vener och kapillärer är för någonting.!
Vad innehåller blodet?!
Vad har röda blodkroppar för uppgift?!
Vad har vita blodkroppar för uppgift?!
Vad har blodplättarna för uppgift?!
Hur kan vi bli immuna mot sjukdomar?!
Följ en bloddroppes väg runt i kroppen.!
!
Huden!
Hur skyddar huden dig från solen?!
Vad är malingt melanom?!
Vad kan D-vitaminbrist leda till?!
!
Skelettet!
Vad har skelettet för uppgift?!
Hur påverkar fysisk träning skelettet?!
Hur uppstår diskbråck?!
!
Musklerna!
Var i kroppen har vi glatt muskulatur?!
Varför bildas mjölksyra i musklerna?!
!
Nervsystemet!
Vad har nervsystemet för uppgift?!
Vilka delar består centrala nervsystemet av?!
Vad är en reflex? Förklara hur reflexer fungerar.!
Hur sker impulsöverföringen mellan t.ex. en nervcell och en muskelcell.!
!
Hjärnan!
Vad har lillhjärnan för uppgift?!
Nämn några funktioner som styrs från hjärnstammen.!
Vad har hjärnbalken för uppgift?!
Vilken del av hjärnan ”tänker” och lagrar minnen?!
!
!
Frågor människokroppen
Hormon!
Nämn en körtel och ge ett exempel på ett hormon den sprider.!
!
Laboration!
Varför ökar din puls när du anstränger dig?!
Vad är puls ett mått på? Vad är vilopuls, arbetspuls och maxpuls?!
Vad hittade du för samband mellan längd och vitalkapaceítet.!
Vad anpassade sig kroppen bäst till, värme eller kyla?!
!
!
!
Kunskapskrav!
Betyg E!
Eleven kan översiktligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i
växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen.!
!
Betyg C!
Eleven kan utförligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i
växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen.!
!
Betyg A!
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och
fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen.
Download