Träningslära
Anatomi
[email protected]
mariatalevska.weebly.com
Instuderingsfrågor
För att vara förberedd till provtillfället bör du svara på frågorna nedan samt göra dokumenten
”Skelettet” och ”Muskler”. Dokumenten finns på hemsidan.
1. Nämn några av skeletts funktioner.
2. Skelettets kvalitet påverkas av olika faktorer, vilka är dessa och hur påverkar de
skelettet?
3. Vad är en led?
4. Nämn några av ledernas funktioner.
5. Hur påverkas lederna av fysisk aktivitet respektive inaktivitet?
6. Vilka tre olika muskelsorter består kroppen av?
7. Vilken är skelettmusklernas funktion?
8. Hur är en skelettmuskel uppbyggd?
9. Vad menas med begreppet: ”Förhållandet mellan våra ben och muskler bestämmer
våra rörelser”.
10. Var sitter en muskels ursprung respektive fäste?
11. Vad avgör om en muskel är sträckmuskel eller böjmuskel?
12. Förklara och ge exempel på följande begrepp:
a. Agonister, synergister, antagonister
b. Dynamiskt arbete, statiskt arbete
c. Koncentriskt arbete, excentriskt arbete
13. Vilka sorters muskelfibrer finns och vilka är deras egenskaper?
14. Hur påverkas musklerna av fysisk aktivitet respektive inaktivitet?