Människokroppen
Anatomi = uppskärning
Skelettet
Ca 200 ben
Stommen i kroppen
Förutsättning för kroppens rörelse
Fäste för muskler = rörelseapparat
Ger stöd och stadga åt kroppens mjukdelar och
organ
Röda & vita blodkroppar + depå för kalcium &
fosfor och fosfor
Skelettets uppbyggnad
Yttre hårt ben, korikalt ben
Inre poröst ben, spongiöst ben
Benet växer på längden fram till ca 20 årsåldern,
då förbenas tillväxtzonerna
Effekter aktivitet/inaktivitet
Aktivitet = blir starkare och kraftigare
Inaktivitet = försvagas (skelettet bryts ner)
Andra faktorer som påverkar skelettet: kost, vikt,
hormoner
Lederna
I kroppen finns
olika typer av leder
Varje led består av
ledkapsel, ledvätska,
ledband och brosk
Lederna hålls
samman av muskler
och ledband
Ledernas funktion
Gör att du kan röra kroppsdelar åt olika håll
Stötdämpare/fördelar tryck
I ryggen: bär upp stora delar av kroppsvikten och
skyddar nerver
Effekter aktivitet/inaktivitet
Aktivitet = brosket blir starkare och tjockare
Inaktivitet = vätskehalten minskar i brosket och
det blir tunnare och skörare och mindre tåligt för
belastning
Musklerna
Ca 600 muskler
40-45% av den totala
kroppsvikten
Möjliggör rörelse
Hjärtmuskulatur
Skelettmuskulatur (viljestyrd)
Glatt muskulatur (ej viljestyrd, blodkärl, tarmar
mm)
Musklernas funktion
Musklerna är aldrig helt avslappnade - tonus
Tonus ökar vid smärta/nervositet
Vid rörelse samverkar flera muskler:
Agonist/Antagonist/Synergist
Agonist – muskel som utför
avsedd rörelse
Synergist - muskel som
hjälper agonisten
Antagonist – muskel som
utför rörelse i motsatt
riktning till agonist
Musklernas arbete
1. Dynamiskt: Rörelse sker
(koncentriskt/excentriskt). Kan arbeta en längre
period tack vare att syre kommer ut till
muskelcellerna i läget när muskeln är avspänd.
2. Statiskt: Muskeln är spänd men ingen rörelse
sker. Syret får svårt att nå fram till
muskelcellerna, mjölksyra bildas och du blir
snabbt trött.
Ergonomi då?
Läran om anpassning av arbete och miljö till
människans behov och förutsättningar
Kopplas oftast till arbetsmiljö; datorarbete, ljud,
ljus, luft, stress, lyft)
Lika viktigt att undvika belastningsskador i
träningsmiljö!