Häfte skelett och muskler

advertisement
Skelett och muskler
Använd sid 292-299 Spektrum biologi som handlar om skelettet och musklerna när ni
gör uppgifterna.
Arbeta med häftet och gör laborationerna.
En del laborationer finns på särskilda papper i en mapp –se nummer!
1.SkelettetDitt skelett består av ungefär 200 ben. De tre minsta benen heter
hammaren, städet och stigbygeln och finns i mellanörat. Det största
är ditt lårben skelettbenen fungerar som hävstänger och gör
kroppen stadig tillsammans med muskler och senor. Samtidigt ger
lederna kroppen stor rörlighet.
Besvara frågorna
1a) Ta reda på vad benen heter och fyll i nedan
Besvara frågorna
1aVar finns det största benet? Minsta benen?
b) Vilka är skelettets uppgifter?
c) Hur kan ett ben både vara starkt och lätt? Hur är ben uppbyggda (utanpå, inuti…)
d) Vilka grundämnen består ben av?
e) vad bildas i den röda benmärgen?
f) Hur växer ditt lårben?
g) Hur kan man på ett naturligt sätt göra skelettet starkare?
h) Hur är en led uppbyggd? Vilken uppgift har ledbrosket? Ledvätskan? Och ledbanden?
i) Vilken led har den största rörigheten?
i) Ge tre ex på olika typer av leder! och var du kan hitta dem i kroppen.
j) Hur många kotor finns i ryggraden?
j) Vilken funktion har diskarna i ryggen? Vad är diskbråck?
k)Vet du hur man kan se på skelett om det varit en man eller en kvinna? Är något ben olika?
l) Hur kan man på ett naturligt sätt göra skelettet starkare?
l) Vad tror du? Hur hade vår kropp fungerat utan skelettet?
Gör laborationerna (sammanfatta vad varje försök går ut på )
1A) pincettgreppet
1B) är det bra med rörformade ben?
2.Muskler- Överallt i kroppen finns skelettmuskler som kan styras med vår
egen vilja. Skelettmusklerna sitter fast i skelettet och används när vi rör oss
och andas.
Glatta muskler och hjärtmuskeln sitter inte fast vid skelettet och kan inte
styras av viljan.
Muskler som arbetar normalt är omväxlande spända och avspända. Det kallas dynamiskt
arbete. Då en muskel hålls spänd och inte får slappna av talar man om statiskt arbete. Detta
är mycket tröttsamt.
2a)Ta reda på vad musklerna heter och fyll i nedan
Besvara frågorna
2b) Vilken sorts muskler kan du styra med din egen vilja? Hur många sådana finns i kroppen?
c) Hur är en muskel uppbyggd? d)Hur fungerar en skelettmuskel?
e) Vad innebär det att en muskel arbetar statiskt? Ge ett exempel på statiskt muskelarbete.
g) Vad händer med musklerna när vi får mjölksyra?
h) Träningsvärk vad är det?
g) Vad skiljer hjärtmuskeln från skelettmusklerna?
h) Varför slår hjärtat snabbare vid en fysisk ansträngning?
i) Vad innebär glatt muskulatur? ge även några ex
i) Vad tror du? Hur hade det gått om vi inte hade muskler? Eller att du inte kunde använda
dessa( förlamad?)
Gör laborationerna (sammanfatta vad varje försök går ut på )
2A)Musklerna samarbetar
2B)Statiskt arbete/dynamiskt arbete
2C)statiskt arbete
2D) spända muskler
2E)Träna stretching, prova
2F) svävande armar
2G) Bygg en skelettsprattelgubbe
2H) Teknik och människokroppen
Extra uppgifter
¤ Beskriv några vanliga sjukdomar som berör skelettet? Musklerna?
¤ Ta reda på lite ”kul att veta fakta” om skelettet ? lederna? musklerna?
Download