BIOLOGI ÅK 7 – SKELETT, MUSKLER, LEDER OCH HUD
Detta moment tar upp följande centrala innehåll från lgr 11
Kropp och hälsa
 Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
Evolutionära jämförelser mellan människor och andra organismer.
Biologin och världsbilden
 Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället,
människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
Biologins metoder och arbetssätt
 Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och
teorier.
Uppgifter som eleverna kommer att bedömas på i slutet av momentet:
•
Förklara hudens uppbyggnad och uppgifter.
•
Förklara hur skelettet är uppbyggt och skelettets uppgifter.
•
Förklara hur en muskel är uppbyggd och hur den arbetar.
•
Förklara hur en led fungerar.
•
Beskriva en skada som kan uppkomma i hud, skelett, muskler eller leder och hur den kan
förebyggas och behandlas.
Uppgifter som eleverna förväntas känna till i slutet av momentet:
 Hudens uppbyggnad och funktion.
 Skador kopplade till huden.
 Skelettets uppbyggnad och funktion.
 Skador kopplade till skelettet.
 Musklernas uppbyggnad och funktion.
 Olika typer av muskler.
 Mjölksyrans uppkomst i muskler.
 Ledernas uppbyggnad och funktion.
 Olika typer av leder.
 Skador kopplade till leder.