Vilka uppgifter har skelettet?
Skelettet fungerar som en stomme som kroppen är byggd runtomkring, det skyddar också våra inre
organ och vår hjärna.
Finns det olika sorters ben?
Det finns rörben (långa, smala och rörformade), korta och oregelbundna ben (finns i handleden),
platta ben (är platta).
Hur är skelettet uppbyggt?
Skelettet är byggt lite grann som armerad betong. Det vill säga att den har en yttre hård del
(kompaktben) och en inre mer svampliknande del (svampaktig benvävnad och benmärg) och
proteintrådar.
Vad är en led och varför har vi dem?
Leder är rörliga delar mellan de olika skelettdelarna, de gör att vi kan böja på oss. Det finns olika
sorters leder vridled, gångjärnsled och kulled.
Vilka uppgifter har musklerna?
De ser till att vi kan röra oss, de skyddar våra organ, de hjälper oss att hålla värmen, de gör att vi kan tala.
Finns det olika sorters muskler?
Skelettmuskler (de stora som fäster i skelettet och gör at vi kan röra oss), hjärtmuskler (bygger bara upp
hjärtat, kan röra sig av sig själva) och glatta muskler (bygger upp våra inre organ och blodkärlen)
Hur är en muskel uppbyggd?
Muskler är uppbyggda i knippen. Flera muskelceller bildar en muskelbunt och flera muskelbuntar bildar en
muskel.
Vad är senor och vad gör de?
Runt varje muskel sitter det en hinna. I slutet av muskeln bildar den en sena och senan fäster muskeln i
skelettet.