Männisokroppen Anatomi = uppskärning Skelettet Stommen i

Männisokroppen
Anatomi = uppskärning
Skelettet
Stommen i kroppen
Förutsättning för kroppens rörelse
ca 200 ben
Ger stöd och stadga åt kroppens mjukdelar och
organ
Fäste för muskler = rörelseapparat
Röda & vita blodkroppar + depå för kalcium &
fosfor ochfosfor
Skelettets uppbyggnad
Yttre hårt ben, korikalt ben
Inre poröst ben, spongiöst ben
Benet växer på längden fram till ca 20 årsåldern,
då förbenas tillväxtzonerna
Aktivitet = blir starkare och kraftigare
Inaktivitet = försvagas (skelettet bryts ner)
Andra faktorer som påverkar skelettet: kost, vikt,
hormoner
Lederna
Gör att du kan röra kroppsdelar åt olika håll
Stötdämpare/fördelar tryck
I ryggen: bär upp stora delar av kroppsvikten och
skyddar nerver
Ledernas Uppbyggnad
I kroppen finns olika typer av leder
Varje led består av ledkapsel, ledvätska, ledband
och brosk
Lederna hålls samman av muskler och ledband
Aktivitet = brosket blir starkare och tjockare
Inaktivitet = Vätskehalten minskar i brosket och
det blir tunnare och skörare och mindre tåligt för
belastning
Musklerna
Ca 600 muskler
40-45% av den totala kroppsvikten
Möjliggör rörelse
Viljestyrda: skelettmuskler
Icke viljestyrda: glatta muskler (blodkärl, tarmar
mm)
Hjärtmuskeln
Musklernas funktion
Musklerna är aldrig helt avslappnade - tonus
Tonus ökar vid smärta/nervositet
Vid rörelse samverkar flera muskler:
Agonister - parallella muskler, i samma led
Synergister - muskler som agonisterna
samarbetar med
Antagonister - motverkar varandra i samma led
Musklernas arbete
1. Dynamiskt: Rörelse sker
(koncentrisk/exentriskt). Kan arbeta en längre
period tack vare att syre kommer ut till
muskelcellerna i läget när muskeln är avspänd.
2. Statiskt: Muskeln är spänd men ingen rörelse
sker. Syret får svårt att nå fram till
muskelcellerna, mjölksyra bildas och du blir
snabbt trött.
talevska.wordpress.com
dokument - IDH1201/1202
Plocka fram “Instuderingsfrågor” + “Kroppen”