kroppen-muskler

advertisement
Kroppen
Muskler
Rörelse, stadga och skydd
• Muskler och senor bildar tillsammans med
skelett, leder och fogar det som brukar
kallas för rörelseapparaten.
• Genom att musklerna som är fästa vid
skelettet kan dra ihop sig skapas rörelser i
lederna och kroppen.
Musklerna ger oss inte bara
rörelseförmåga
• stadga åt skelettet
• skydd åt de inre organen
• möjlighet att tala, svälja och tugga, och att
visa känseluttryck i form av olika miner
• kontroll över tarmens och urinblåsans
tömning
• hjälp att hålla kroppstemperaturen genom
värmeutvecklingen från musklerna
Skelettmusklernas uppbyggnad
• Muskelcellerna ligger jämsides med
varandra i buntar som hålls ihop av
bindväv. Flera buntar bildar tillsammans
en muskel. Runt hela muskeln finns en lite
tjockare bindvävshinna. Den fortsätter ut i
muskelns sena, som är uppbyggd av
stram bindväv. Flera muskler kan ligga i
muskelfack som avgränsas av bindväv.
Skelettmusklernas uppbyggnad
• Muskulaturen får syre och näringsämnen
från blodkärl som går in i muskeln. Kärlen
följer bindväven mellan muskelcellerna.
När muskeln arbetar ökar blodflödet
genom den. I bindväven går även nerver
som förmedlar information till och från
muskeln.
Musklerna fäster vid skelettet
• Varje skelettmuskel fäster vid två eller flera
punkter på skelettet.
• Muskelns ena fästpunkt kallar man för ursprung,
den andra för fäste. När en muskel har flera
ursprung säger man att den har flera huvuden.
• Fästpunkterna vid skelettet sitter på varsin sida
av en led. Muskler som böjer i en led kallas
böjmuskler, medan muskler som sträcker i en led
kallas sträckmuskler.
Kroppens större muskler
• Vår kropp innehåller drygt 600 skelettmuskler.
Muskler som påverkar en viss led är ofta
ordnade i grupper. Muskler som har samma
funktion och hjälps åt i sitt arbete kallas
agonister eller synergister. Muskler som
motverkar varandra kallas antagonister. De olika
muskelgrupperna samspelar på ett invecklat sätt
när man rör sig. Rörelserna blir därför smidiga.
Ryggens muskulatur
Överkroppens muskulatur
Nedre bakre kroppsmuskulaturen
Nedre främre kroppsmuskulaturen
Bra sidor för mer info om
musklerna!!
• http://www.anatomiguiden.se/html/
muskler.html
!
• http://www.anatomiguiden.se/html/
muskler_bak.html
14
Download