Instuderingsfrågor skelettet och musklerna

advertisement
Instuderingsfrågor skelettet och musklerna
Uppgift A Sökläsa i text.
Sidan 14. Kapitlet skelettet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hur många skelettben har en människa?
Beskriv vad skelettet har för uppgift.
Vad heter ämnet som gör skelettet hårt? I vilka matprodukter kan du hitta ämnet?
Vad har avlånga rörben för uppgift?
Vad har platta ben för uppgift?
I benen finns det benmärg. Beskriv hur benmärgen ser ut och vad den har för uppgift.
Sidan 16. Kapitlet Skelettet
7. Vad har en led för uppgift?
8. Det finns tre typer av leder. Vilka? Uppgift?
9. Vad gör du om du har stukat foten?
10. Hur kan man förklara att skelettbenen inte skaver mot varandra?
11. Vad är brosk? Ge exempel på var på kroppen du kan hitta brosk.
12. Förklara vad en disk är och beskriv vad den har för funktion.
Sidan 18. Kapitlet Musklerna
13. Kroppen består av tre olika typer av muskler. Vilka?
14. Vad heter muskeln som du själv kan bestämma över?
15. Ge exempel på muskler som du inte kan styra med viljan.
16. Vad är det dör skillnad mellan glatta och tvärstrimmiga muskler?
17. Vad har hjärtat för funktion? Vilken typ av muskel är det?
18. Titta på bilden på sid.19. Vilka typer av muskler kan du se på bilden?
Sidan 20. Kapitlet Musklerna
19. Vilket organ i kroppen styr dina muskler?
Sidan 21. Kapitlet Musklerna
20. Hur ofta arbetar muskler?
21. Vad kan du gör för att dina muskler fungerar på ett bra sätt?
Uppgift B Skriva sammanfattning
Öva dig i att skriva en sammanfattning över sidorna 14-21. Använd rubriker, antingen de som
är angivna nedan eller hitta på egna rubriker. Tänk på att rubriken skall sammanfatta texten.
Viktigt att tänka på är att skriva med egna ord och att du tänker på språkets skrivregler när du
skriver.
 ”Vilka olika typer av muskler har kroppen?”
 ”Hur ser skelettets muskler ut?”
 ”Kroppens ofrivilliga muskler”
 ”Hjärtats funktion”
 ”Hur arbetar musklerna?”
 ”Hur håller jag musklerna i trim?”
Download