F-3
MUSKLERNA
I en spökhistoria hoppar det ibland ut skelett ur garderoben, men så är det inte
i verkligheten. Ett skelett kan inte gå eller hoppa av sig själv. Det är musklerna
runt skelettet som gör att vi kan röra oss.
Musklerna används till allt man gör, t ex. sitter, skrattar, äter och spelar
trummor. Ju mer musklerna används, desto starkare blir de. Många muskler
används utan att man vet om det. Till exempel hjälper musklerna i bröstet till att
andas och hjärtat som är vår viktigaste muskel pumpar hela tiden runt blod i
kroppen. Hjärtat är stort som en knytnäve och kan slå över 200 slag varje minut.
På ett dygn pumpar hjärtat runt så mycket blod som får plats i en tankbil.
Musklerna i kroppen jobbar ihop. Varje gång man går ett steg används ca 200
muskler. I hela kroppen finns 650 muskler.
Kapitel 2. Sidan 1
F-3
TIPS
h Gympa-tema: SKELETT. Finns i boken Gympa-tema för barn upp till 12 år.
h Muskelträningsbana
Dela in barnen i mindre grupper och låt varje grupp komma på ett sätt/en
övning där magens muskler arbetar, ett sätt för ryggens muskler, en för
armarnas muskler och en för benens muskler. Grupperna visar sina övningar
för varandra, så att de övriga vet hur övningen ska genomföras. De olika
övningarna sätts ihop till en gemensam muskelträningsbana som blir barnens
egen. Låt barnens fantasi flöda – det finns många bra sätt att träna på.
h Bjud in föräldrar och andra som har jobb kopplade till olika delar av kroppen
som ni tar upp. Exempelvis sjukgymnast, neurolog, sjuksköterska
matpersonal, läkare, idrottslärare, tandläkare m.fl.
Kapitel 2. Sidan 3
dietist,
.
a.
4-6
Hjälper du till i trädgården? (Klipper gräs, gräver i jorden, räfsar löv eller
skottar snö.)
‰ A.
‰ B.
‰ C.
Nej
Ja, minst en halvtimme varje vecka
Ja, en timme eller mer per vecka
Går eller cyklar du på vardagarna – förutom till och från skolan?
(Till affären, till kompisar, till träning eller går ut med hunden.)
‰ A.
‰ B.
‰ C.
Ja, mindre än en halvtimme varje dag
Ja, minst en halvtimme varje vecka
Ja, en timme eller mer per vecka
Har du en aktiv fritid? (Dansar, rider, spelar fotboll, innebandy, pingis eller
liknande)
‰ A.
‰ B.
‰ C.
Nej
Ja, minst en timme varje vecka
Ja, två timmar eller mer per vecka
Räkna samman hur många A-, B- och C-kryss du har
Mina sammanlagda kryss: A:.........B:..........C:.......
Har du 5 eller fler A-kryss:
Du behöver nog hitta sätt att få in mer vardagsrörelse i ditt liv. Du skulle
antagligen må bättre om du ökade din dagliga vardagsrörelse.
Sammanlagt 5 eller fler B- och C-kryss:
Din grundaktivitet är en god hälsoinvestering. Lite mer tid åt vardagsrörelse
skulle ge ännu mer effekt och skapa marginaler för att orka lite mer varje dag.
5 eller fler C-kryss:
Grattis! Du har fått in fysisk aktivitet som en naturlig del av ditt liv.
Kapitel 2. Sidan 13