Hemuppgift Anatomi Psi år1 HT 2012
1. Vilka är skelettets viktigaste funktioner, ge 3 exempel.
2. Förklara vad artros är.
3. Våra muskler delas in i tre huvudgrupper, vilka är de? Ge även exempel
på var de olika muskelgrupperna förekommer någonstans.
4. En muskel kan arbeta antingen dynamiskt eller statiskt. Förklara vad de
olika begreppen innebär.
5. Musklerna är uppbyggda av olika typer av fibrer. Beskriv de 2
huvudtyperna.
6. Förklara begreppen koncentriskt respektive excentriskt kontraktion.
7. Fyll i namnet på musklerna. Använd gärna latin.