10 Fysisk utveckling

advertisement
Tränarutbildning
Steg 1
Fysisk träning
Fysisk utveckling
Steg 1 Fysisk utveckling
2
Uppvärmning
WA 1 kapitel 11 sid 260-272
Uppvärmning görs för att;
• få en gynnsam temperatur i musklerna och därigenom undvika skador,
• förbereder musklerna för kommande belastningar och rörelsemönster,
• förbättrar koordinationsförmågan i de muskelgrupper som används,
• ökar blodflödet till muskulaturen vilket ger ökad energiomsättning och
temperatur i musklerna
• förbättrar nervmuskelfunktionen dvs koordinationen, alltså din teknik.
• Uppvärmningen bör avslutas tidigast 10 minuter före skjutningen.
• Traditionell uppvärmning
• Uppvärmning med gummiband
• Uppvärmningsskjuta utan tapet
Steg 1 Fysisk utveckling
3
Grupparbete
• 3-4 i varje grupp, fördela sidorna
260-272 mellan grupperna, redovisa
inför alla.
Steg 1 Fysisk utveckling
4
Uppvärmning med Gummiband
Steg 1 Fysisk utveckling
5
Konditionsträning
CM 1 Kapitel 11 sid 272-273
• Konditionsträning är allt som ökar pulsen i en situation med ohindrad
syretillförsel, som löpning, cykling, snabba promenader, rodd och rörliga
lagsporter som fotboll, handboll, basket mm. Men sådan aktivitet räknas bara
som användbar för konditionsträning om pulsen ligger mellan 50 och 80% av
den maximala.
• Maximal puls förenklat:
Steg 1 Fysisk utveckling
6
Balansträning
CM 1 Kapitel 11 sid 274-281
• I bågskytte är en stabil och stark kroppsbalans
nödvändig för att hålla det siktande ögat i en
fixerad position under skjutsekvensen, särskilt
vid kraftutvecklingen i fullt uppdrag.
Steg 1 Fysisk utveckling
7
Grupparbete
• 3-4 i vardera gruppen, fördela
balansövningarna mellan grupperna och
redovisa inför alla.
Steg 1 Fysisk utveckling
8
Styrketräning
WA 1 Kapitel 11 sid 281-307
• Att utveckla skyttens muskelstyrka är en grundläggande del av
träningen, både för att förbättra skjuttekniken och för att
skydda mot belastningsskador av den ständiga upprepningen
av rörelser som bågskyttet innebär.
• Det är viktigt att ha ett styrketräningsprogram som innehåller
en stor andel av bågskyttespecifik muskelaktivitet.
• Många tekniska moment kan bara utföras och utvecklas om
det finns en tillräcklig nivå av annan styrkerelaterad kapacitet
hos skytten.
Steg 1 Fysisk utveckling
9
Grupparbete
• 3-4 i varje grupp, fördela
styrketräningsövningarna mellan grupperna
och redovisa dem inför alla.
Steg 1 Fysisk utveckling
10
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards