SK-kurs i Mellanörats sjukdomar och

advertisement
1 (4)
Schema SK-kurs 2015
SK-kurs i Mellanörats sjukdomar och grundläggande audiologi
Tid
Plats
Måndag 4/5
9.00-9.45
9.45-10.30
10.30-10.40
4/5 -7/5 2015
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, B63
Registrering.
Upprop Introduktion.
Kursmål/kursupplägg.
Praktisk info
Inlämning av diagnostiskt prov
Kaffe
Ytterörerekonstruktion.
Atresioperation.
15.15-16.30
Mikropaus ngn gång under
föreläsningen
Hörselgångsproblem
Extern otit
Malign extern otit
Cancer i örat
Meatoplastik
Lunch
Diagnostik och
hörselmätningsmetoder
Afternoon tea
Grupparbete 1
Extraktion av relevant pragmatisk
information ur hörselmätning
Grupparbete 2
16.30-18.00
Diagnostiskt prov om ej inlämnat
10.40-12.00
12.00-13.00
13.00-14.15
14.15-14.30
14.30-15.15
2 (4)
Tisdag 5/5
8.15-9.30
9.30-9.45
9.45-11.15
11.15-12.00
12.00-13.00
13.00-14.15
14.15-14.30
14.30-15.15
15.15-16.30
18.00-
Mellanöremekanik
Mellanörefysiologi
Otoskleros och
hörselbensplastik
Kaffe
Diagnostik, utredning,
behandling, teknisk
rehabilitering, BAHA.
Implanterbar
hörapparatteknologi
Öronmissbildning.
Grupparbete 3
Lunch
Preoperativ bedömning och
utredning.
Pre- och postoperativ
information.
Afternoon tea
Bedömning av öron med
kronisk mellanöresjukdom
Kronisk otit
Cholesteatom
Grupparbete 4
Gemensam kvällsaktivitet
Boule Bar
3 (4)
Onsdag 6/5
8.15-9.30
9.30-9.45
9.45-10.55
Tidig diagnostik av
hörselnedsättning hos barn.
Cochleära implantat hos
barn.
Indikationer CI för vuxna
Cochleära missbildningar
Kaffe
Svensk
(mellan)öreforskning,
frontlinjen idag
Multikulturella aspekter på
öronkirurgi och utbildning:
Nepal och Australien
10.55-11.05
11.05-12.00
12.00-13.00
13.00-14.15
Mikropaus
Facialis symposium
Lunch
Örats funktionella anatomi
ur kirurgisk synpunkt och
röntgenologisk synpunkt.
14.15-14.30
14.30-15.15
Afternoon tea
Örats funktionella anatomi
ur kirurgisk synpunkt och
röntgenologisk synpunkt.
Grupparbete 5
15.15-16.30
4 (4)
Torsdag 7/5
8.15-10.15
10.15-10.30
10.30-12.00
12.00-13.00
13.00-14.15
14.15-14.30
14.30-15.15
15.15-16.30
AOM, SOM
Rörbehandling
Mastoidit
Kaffe
Är våra patienter lika nöjda
som vi med operationen?
Resultat vid
mellanörekirurgi
Att beräkna resultat vid
kirurgi
Kvalitetsregister
Lunch
Operationstekniker
Öronrond
Patientdemonstration
Afternoon tea
Frågor och svar
Sammanfattning och
kursutvärdering
Diagnostiskt prov
Kursavslutning
Faculty:
Ansvarig: Andreas Ekborn, MD, PhD, Sektionsöverläkare otologi
Kursledare: Henriks Smeds, Bitr. ÖL
Amanuens:Åsa Bonnard, Avd Läkare
Faculty:
Georgios Papatziamos, ÖL ÖNH klin
Malou Hultcrantz, Professor ÖNH klin
Åsa Edsander Nord, ÖL Plastikkirugen KS
Inger Uhlen, ÖL Hörselkliniken
Bo Tideholm, VcH ÖNH kliniken
Anna Granath, ÖL
Christina Larsson, ÖL
Eva Karltorp, Sektionsöverläkare Cochlea,
Mattias Krakau, Bitr. ÖL
Henrik Waldenström, Bitr. ÖL
Download