Grupparbete om Medeltiden

advertisement
Grupparbete om Medeltiden
Slutprodukten ska bli en text med bild/bilder som vi kan sätta upp på tidslinjen i
klassrummet. Ni ska även redovisa ert arbete för resten av gruppen på tisdag den 21/1.
Den muntliga redovisningen ska vara högst fem minuter.
Läs och sök fakta om ert område. Ni kan läsa i er lärobok och på nätet. Tänk på att kontrollera
era källor. En bra sida är SO-rummet eller skolans NE.
Skriv en sammanfattande faktatext som ni kan redovisa för klassen. Avsluta med en egen
tanke/reflektion om hur det ni fördjupat er i påverkade samhället då => nu
Hitta en bild som illustrerar ditt område.
Lycka till och fråga mig om något är oklart.
Sara
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards