Grupparbete om Medeltiden

advertisement
Grupparbete om Medeltiden
Slutprodukten ska bli en text med bild/bilder som vi kan sätta upp på tidslinjen i
klassrummet. Ni ska även redovisa ert arbete för resten av gruppen på tisdag den 21/1.
Den muntliga redovisningen ska vara högst fem minuter.
Läs och sök fakta om ert område. Ni kan läsa i er lärobok och på nätet. Tänk på att kontrollera
era källor. En bra sida är SO-rummet eller skolans NE.
Skriv en sammanfattande faktatext som ni kan redovisa för klassen. Avsluta med en egen
tanke/reflektion om hur det ni fördjupat er i påverkade samhället då => nu
Hitta en bild som illustrerar ditt område.
Lycka till och fråga mig om något är oklart.
Sara
Download