Instudering till Prov på Medeltiden Inför provet så tänk på följande

Instudering till Prov på Medeltiden
Inför provet så tänk på följande:
Lärandemål
I tema Medeltiden ska du få möjlighet att utveckla din
förmåga att:
•
Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för
att skapa historisk kunskap
•
Reflektera över din egen och andras användning av
historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
•
Använda historiska begrepp.
•
Tolka händelser och gestalter i historien.
Du ska kunna berätta om:
Folkkungaätten och Birger Jarls släkt och vägen till
Drottning Margareta.
Håtunaleken och Nyköpings gästabud.
Hansans betydelse under Medeltiden.
Hur uppkom Kalmarunionen.