MEDELTIDEN
1050-1520
När vikingarna blivit
kristna började en ny
tid…
Medeltiden.
På medeltiden
bor riddarna i
stora borgar.
Städerna blir fler.
Där bor
hantverkare och
borgare.
De flesta människor är
fortfarande bönder.
De lever i små byar på
landet.
Kyrkan skyddar de svaga i
samhället.
Det byggs många kyrkor
och kloster.
Munkar och nunnor
öppnar skolor och
sjukhus.
Hemska sjukdomar härjar.
Den värsta är Digerdöden.
Digerdöden dödar miljoner
människor i Europa.