Medeltiden En upplevelsedag i medeltiden utspelar sig vid en

Medeltiden
En upplevelsedag i medeltiden
utspelar sig vid en medeltida
lämning i närheten av skolan.
Den är i förväg planerad i
samarbete mellan de lärare som
undervisar eleverna och museets
pedagoger och historiker.
Lokala historiska händelser och
personer ligger till grund för
scenariot för dagen.
Medeltida mediciner
Vatten ska hämtas
Det händer att flera klasser, en
hel årskurs eller kanske hela
skolan deltar i medeltidsdagen.
Då blir all personal på skolan
delaktig samt även föräldrar och
andra resurspersoner. Alla kan på
olika sätt bidra till en lärorik och
minnesvärd dag.
En sådan dag med många
medverkande liknar mer en
festdag! Den stora festen avslutas
med ett gästabud bestående av
ett flertal olika rätter och med
uppvisningar av riddare och
gycklare.
Tag kontakt med "Medeltiden" på
Kalmar läns museum.
Kontaktperson:
Ebbe Westergren
Tel.0480 - 45 13 45
Matlagning till gästabudet