Pedagogisk planering för temat:
Medeltiden
Lärandemål
I tema Medeltiden ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:




Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk
kunskap
Reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang
och utifrån olika perspektiv.
Använda historiska begrepp.
Tolka händelser och gestalter i historien.
Långsiktiga mål i historia (Lgr11)




Hur skapades Sverige och de nordiska staterna som länder.
Nordens kulturmöten med övriga Europa och världen, genom Medeltidens
handelsresor.
Kristendomens införande och betydelse för Norden samt dess konsekvenser.
Vad till exempel arkeologiska fynd kan berätta om likheter och skillnader i
levnadsvillkor för kvinnor, barn och män.
Undervisning
Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:







Lära dig om Kristendomens intåg och dess inflytande och betydelse under
Medeltiden.
Sätta dig in i hur det var att leva som bonde under Medeltiden.
Lära dig om livet i staden.
Få reda på hur händelser under Medeltiden har påverkat hur vi lever idag,
Lära dig om Birger Jarl och Magnus Ladulås och deras inflytande på dagens samhälle.
Lära dig om Kalmarunionen och Drottning Margareta.
Få kunskap om Hansans betydelse under Medeltiden.