Instuderingsfrågor till Medeltiden s.26-38 1. Vilken

Instuderingsfrågor till Medeltiden s.26-38
1. Vilken religion dominerade i Europa under Medeltiden?
2. Mellan vilka århundraden varade Medeltiden?
3. På vilket sätt bidrog islam till den Europeiska utvecklingen?
4. Förklara begreppet feodalism.
5. Kyrkan blev en maktfaktor i Europa – hur gick det till?
6. Vad är korståg?
7. Vad var digerdöden och hur påverkade den Europa?
8. Beskriv handeln kring Medelhavet samt handeln i
Nordvästeuropa.
9. Hur såg det ut i de medeltida städerna?
10.
Ange två skäl till att feodalismen upplöstes i Västeuropa.
11.
Vikingarna plundrade emellanåt men när de gav sig ut på
vikingafärder var huvudsyftet oftast ett annat. Vilket?
12.
Varför bildades det en union i Norden 1397-1523?