prov på medeltiden

advertisement
Prov på medeltiden
Fredag 7 juni 2013
Till So-provet ska du läsa på följande saker :
 Hur det medeltida samhället var uppbyggt: Vilka som bestämde
mest och vilka som hade minst makt. Vilken ”folkgrupp” som
var störst och vilken som var minst.
 Livet på landet: Hur husen såg ut, vad barnen gjorde, vad man
åt, hur gården såg ut, vem fogden var, vad en socken var.
 Hur livet i klostret var: hur kom det sig att man grundade
kloster i Sverige, vad heter de män och kvinnor som lever i
kloster, hade kyrkan stor makt över människornas liv, vilka olika
uppgifter hade munkarna och nunnorna förutom att tjäna Gud,
vilka byggnader fanns i ett kloster?
 Livet i staden: hur växte det fram nya städer, varför låg
städerna ofta vid vatten, vilka bodde i staden, vad var hansan?
 Medeltiden slutar: under vilken tidsperiod var medeltiden,
vilken händelse i Stockholm brukar man säga innebär slutet på
medeltiden, vad heter den tidsperiod som kommer efter
medeltiden, vem var kung då?
Svaren på dessa frågor hittar du i din So-bok. Läs texterna många
gånger och låt en vuxen ställa frågor på texten. Häftet med frågor
som klasskamraterna har gjort använder du som komplement till Soboken. Du behöver inte kunna alla svaren i häftet!
Du som är ledig fredagen den 7 juni skriver provet onsdagen den 5
juni istället.
Plugga på nu.
Lycka till / Linda
Skam den som ger sig!
Download