veckobrev v41_5B_webben_2013_dok (119 kB, doc)

advertisement
Johan Skytteskolan
Utbildningsförvaltningen
5B & 5C vecka 41
Svenska



Reflekterande läsning
Hur är en tidningsartikel uppbyggd?
”Kortskrivning”
Engelska

Chapter 6 – Little Red Biking Hood (repetition)
Matematik

Additition och subtraktion med tal inom området 01 000 000.
Vi tränar på rimlighet och att kunna avrunda


SO/NO
Läxor





Teknik: Rörelse och konstruktion
Fysik: Magnetism
Historia: Medeltiden avslutas
Samhällskunskap: Nyheter
Onsdag: Matematik: arbetsblad (fram- och baksida)
Obs! träna på multiplikationstabellerna så att de
befästs.
Torsdag: Diagnos/test på Medeltiden. Barnen får hem sin
SO-bok och en tankekarta. Testet
består i att skriftligt kunna berätta om
Medeltiden utifrån en likadan tankekarta.
Fredag: Chapter 6 – Little Red Biking Hood
Läs texten flera gånger och översätt den.
Träna på glosorna flera gånger. Du ska kunna
stava, förstå och uttala orden. Försök använda
orden i meningar.
www.glosmastaren.se eller www.glosor.eu
Övrigt
Adress:
Svartlösavägen 113-115
Telefon:
08-508 218 73
Fax:
08-508 217 61
Download