Vecka 46

advertisement
Mål v.46
Jag känner mig säker
(grön)
Oftast går det bra
(gul)
Jag tycker det är svårt
(röd)
Matematik
• Att förstå vad ett negativt tal är.
• Kunna avläsa termometern och fylla i olika
temperaturer.
Svenska
• Kunna göra en tankekarta om ett djur.
• Kunna skriva en faktatext om ett djur utifrån
en tankekarta.
• Veta vad ett slangord är och kunna ge några
exempel på sådana.
NO
• Kunna namnge flera nedbrytare.
• Kunna berätta mer om en nedbrytare.
Engelska
• Kunna veckodagarna på engelska.
• Kunna fråga vilken dag det är idag.
Download