Introduktion till ämnet. Mål till eleven Undervisning Kopplingar till

Pedagogisk planering och matris ­ Studieteknik 8B1 Vi är alla olika och vi lär oss alla olika saker på olika sätt. Du ska lära dig hur du lär dig bäst och hur du ska träna på att minnas saker bättre samt vikten av att planera din tid. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag v.35 Pluggkoden (UR): Fokusera och planera 28 min Pluggkoden: Strategier för minnet 28 min Läsning av valfri bok v.36 Minnesteknik 19 min + övningar Minnes­ övningar Läsning av valfri bok v.37 Pluggkoden: Strategier för läsning 28 min Olika lässtrategier/ Hur lär du dig? Läsning av valfri bok Introduktion till ämnet.
Din hjärna minns på olika sätt, den lär sig även saker på olika sätt. I det här arbetsområdet kommer du att lära dig om hur du lär dig och hur du läser läxor på bästa sätt samt att planera din tid. Vi ska även träna på att arbeta med att återberätta texter, bland annat med hjälp av stödord och tankekarta. Mål till eleven
Du kommer alltid att behöva kunna redovisa dina kunskaper i skolan och senare i livet både muntligt, genom prov eller skrivuppgifter. Hur du ska göra det bäst och hur du ska känna dig mest förberedd är något vi kommer att arbeta med. Undervisning
●
●
●
Vi kommer att prata i klassen om olika strategier, vilken som passar dig bäst av stödord eller tankekarta. För att ta reda på det kommer vi pröva olika metoder. Vi kommer även prata om och pröva på hur vi kan träna hjärnan, hjärngympa, för att minnas bättre. Vi kommer även prata om och träna på att hålla muntliga redovisningar och presentationer. Kopplingar till läroplan
●
●
●
​
Sv 7­9​
Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. ​
Sv 7­9​
Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar. ​
Sv 7­9​
Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.