Polartrakter:Sid 78

advertisement
Sammanfattning av området Anpassningar i naturen.
Till er hjälp kan ni repetera den här stencilen behöver ni repetera mer kan ni använda boken
samt anteckningar och stenciler som ni arbetat med.
Boken sid 76-83 och 89-93 och 96-99 sid 101(rutan kan du nu?)
Biologisk mångfald: Det betyder att det finns många olika arter och att det är en stor
variation i naturen och bland allt levande.
Av ekosystem: Vi har många olika naturtyper, naturen är varierad.
Av art: Vi har många olika växter eller djur inom ett område.
Genetisk: Vi har många olika sorter inom samma art. Ex olika sorters spindlar,
blommor osv
Nedbrytare: äter döda djur och växter och deras spillning blir sedan ny näringsrik jord.
Världens naturtyper: Se bild i boken sid.77
Polarklimat: Antarktis, Arktis och på höga berg.
Tundra
Barrskog/Taiga
Lövskog
Regnskog
Savann/Stäpp
Öken
Polartrakter:Sid 78-79
Finns vid Arktis och Antarktis samt på höga berg.
Stora delar täcks av is och snö. Klimatet är kallt och tufft.
Här lever bland annat isbjörn, säl och pingviner.
Tundra:
Området bredvid polartrakterna. Här är det också kallt men på sommaren kan det bli
snöfritt.
Anpassningar till miljön.
Lär dig om något djur som lever i polarområdet/tundran. T ex isbjörn, pingvin, säl, ren.
Hur har de anpassat sig för att klara kylan? Hur gör de för att hitta föda? Hur gör de för att
klara sig mot fiender? Hur hittar de en partner?
Barrskogen/taigan (taiga är det ryska namnet för barrskog)
Sid 80-81
Klimat: I barrskogen finns årstiderna som styr växtligheten. På vintern är det kallt och
snötäckt på marken. Då stannar tillväxten av. Här finns några få lövträd som rönn och björk.
Det finns många växter men inte så många olika arter,
Anpassa sig till miljön: Träden växer tätt för att skydda sig mot vind och kyla. Barren har ett
vaxskikt som skydd så att de tål värmen på sommaren och kylan på vintern.
Många småkryp övervintrar som ägg eller puppa. Några gömmer sig inne i stammen eller
under barken. Vissa gräver ner sig i marken.
Sorkar gör gångarunder snön.
Hitta föda: En del fåglar letar småkryp under barken.
Ekorren och vissa fåglar samlar frön och spara i ett förråd till vintern
Klara sig från fiender: Haren fintar sin fiende genom att hoppa tillbaka i sina egna spår. Den
byter päls på vintern för att kamouflera sig.
Dvala: Djuret lagrar mat i kroppen som reservnäring innan de gömmer sig. När de sover
sänker de kroppstemperaturen för att spara energi.
Revir: Ett område som ett djur vill ha för sig själva och sina ungar.
Nedbrytare: Bryter ner döda växter och djur. Svampar
Lövskogen Sid 82-83
Här växer de ädla lövträden som ek, lönn, alm och bok.
Anpassningar: Träden fäller sina löv för att klara vintern. Näringen som finns i bladen sugs in
i stammen. Växterna som finns på marken är vår-växter och blommar innan träden utvecklat
sina blad. Då når ljuset ner till marken. Ex vitsippan.
Igelkotten, möss och ormar går i dvala.
Dvala: Djuret lagrar mat i kroppen som reservnäring innan de gömmer sig. När de sover
sänker de kroppstemperaturen för att spara energi.
Nedbrytare: svamp och dagmasken
Regnskogen
Sid 90-93
Klimat: Området runt ekvatorn är varmt och fuktigt. Här växer allt väldigt snabbt och
artrikedomen är stor. Marken är tom på växter i och med att ljuset inte når ner dit. Därför
finns mycket av allt liv uppe i trädkronorna.
Anpassa sig till miljön: De djur som lever i regnskogen har anpassat sig till att leva uppe i
träden. Aporna svingar sig mellan grenarna. Flyggeckeödlan kan sväva mellan träden.
Hitta föda: sid 92
Klara sig från fiender: Många djur jagar på natten för att inte bli upptäckta på dagen.
Paradissnoken kan sväva mellan grenar för att undkomma fiender. Fjärilar kan se ut som löv
för att inte synas.
Nedbrytare: svampar och hoppstjärtar
Människans påverkan Sid 96-99
Vi människor förändrar vår natur och påverkar det liv som är i de olika naturtperna.






Vi odlar mer effektivt och de gamla betesmarkerna försvinner. Jorden blir mindre
näringsrik och färre arter finns.
Vi tränger bort skogen/stäppen för att få odlingsmarker.
Vi påverkar grundvattnet när vi utdikar våtmarker för att odla på.
Vi kalhugger skog. Vilket påverkar den biologiska mångfalden och skadar marken i
regnskogen. Många djur och växter hotas. EX orangutangen.
Vi bygger vattenkraftverk i älvar och floder, detta gör så att vi torrlägger vissa delar
av älven/floden under vissa perioder. Och det naturligt strömmande vattnet blir
stilla. Det påverkar fiskarna som lever där. EX laxen
Vi jagar vissa djur ex Noshörningen, elefanten föra att ta vara på hornen.
Fundera över vad som händer om en art försvinner i ett ekosystem?
Vad händer när vi skövlar jordens regnskog?
Varför är det viktigt att bevara den biologiska mångfalden. Läs sid 101 rutan: Kan du
nu?
Download